Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0989 338 222
Trao đổi trực tuyến

Liên hệ

Ho Chi Minh City Office :

14/27 Đào Duy Anh, Ward 9, Phú Nhuận District, HCMC

Tel : +8428 3517 1062

Fax : +8428 3517 3383

Email : sales@mekongtech.net

 

  

Hanoi Office :

Room 401, No.9 Do Quang, Cau Giay Dist, Ha Noi

Tel : +8424 6291 6061

Fax : +8424 6281 4327

Email : sales@mekongtech.net

 

 

Danang Office : (Trung tâm sửa chữa)

586/2 Dien Bien Phu, Thanh Khe District, Da Nang City

Tel  : +84236 366 0137

Fax : +84236 366 0138

Email : sales@mekongtech.net

 

 

Repair Service : Mai Hai An

Cellphone : 0942 400 088

Email : an.mai@mekongtech.net

Tạo mã mới