Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0989 338 222
Trao đổi trực tuyến

Borescopes

Extech BR50 Video Borescope/Camera Tester

br 50

Brand: Extech

Model: BR50

Extech BR50 Video Borescope/Camera Tester- 17mm camera diameter and 2.4" Color ...

Extech BR80 Video Borescope Inspection Camera

br 20

Brand: Extech

Model: BR80

Extech BR80 Video Borescope Inspection Camera- 17mm camera diameter and 2.4" ...

Extech BR250 Video Borescope Wireless Inspection Camera

br250 bg

Brand: Extech

Model: BR250

Extech BR250 Video Borescope Wireless Inspection Camera - 9mm camera diameter ...

Extech BR200 Video Borescope Wireless Inspection Camera

br200 bg

Brand: Extech

Model: BR200

Extech BR200 Video Borescope Wireless Inspection Camera - 17mm camera diameter ...

Extech HDV640W HD VideoScope with Wireless Articulating Transmitter/Probe

extech hdv640w s

Brand: Extech

Model: HDV640W

Extech HDV640W HD VideoScope with Wireless Articulating Transmitter/Probe - ...

Extech HDV640 HD VideoScope with Articulating Transmitter/Probe

extech hdv640

Brand: Extech

Model: HDV640

Extech HDV640 HD VideoScope with Articulating Transmitter/Probe - Inspection ...