Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0989 338 222
Trao đổi trực tuyến

Others

Extech 475044 High Capacity Force Gauge

475044

Brand: Extech

Model: 475044

Extech 475044 High Capacity Force Gauge - Push/Pull measurements in kg, lbs, oz ...

Extech 475040 Digital Force Gauge

475040

Brand: Extech

Model: 475040

Extech 475040 Digital Force Gauge - Push/Pull measurements in kg, lbs, oz and ...