Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0989 338 222
Trao đổi trực tuyến

Power Supplies

GW Instek GPD-3303S & 3303D DC Power Supplies

gpd 3303d appl

Brand: GW Instek

Model: GPD-3303S & GPD-3303D

GW Instek GPD-3303S / GPD-3303D series Multiple Output Programmable Linear D.C. ...

GW Instek PEL-2004 and PEL-2002 Programmable DC Electronic Loads

Brand: GW Instek

Model: PEL-2002, PEL-2004, PEL-2020, PEL-2030, PEL-2040, PEL-2041

The GW Instek PEL-2004 and PEL-2002 are multiple channel, programmable DC ...

GW Instek GPR-U series DC Power Supplies

gpr u appl

Brand: GW Instek

Model: GPR-U series

GW Instek GPR-U Series are single output, 500 to 900W, linear DC power ...

GW Instek GPR-H series

gpr h appl

Brand: GW Instek

Model: GPR-H series

GW Instek GPR-H Series are single output, 240 to 375W, linear DC power ...

GW Instek GPR-M series DC Power Supplies

gpr m appl

Brand: GW Instek

Model: GPR-1810HD, GPR-3060D and GPR-6030D

GW Instek GPR-M Series are single output, 180W, linear DC power supply. Overload ...

GW Instek GPC series DC Power Supplies

gpc series appl

Brand: GW Instek

Model: GPC series

GW Instek GPC-Series are triple output, 195 to 375W, linear DC power ...

GW Instek PSW series Power Supplies

Brand: GW Instek

Model: PSW 30-36/PSW 30-72/PSW 30-108, PSW 80-13.5/PSW 80-27/PSW 80-40.5, PSW 160-7.2/PSW 160-14.4/PSW 160-21.6

The GW Instek PSW series is a single output multi-range programmableswitching DC ...

GW Instek GPS series Multiple Output DC Power Supply

gps

Brand: GW Instek

Model: GPS-4303, GPS-3303, GPS-2303

GW Instek GPS series Multiple Output DC Power Supply are single output, 54 to ...