Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0989 338 222
Trao đổi trực tuyến

Thiết bị đo nhiệt độ độ ẩm

Amprobe TH-1 Humidity/Temp Probe Meter

Brand: Amprobe

Model: TH-1

Amprobe TH-1 Relative Humidity/Temperature Probe Style Meter

Amprobe TH-3 Relative Humidity Temperature Meter

Brand: Amprobe

Model: TH-3

Amprobe TH-3 Relative Humidity Temperature Meter

Amprobe THWD-3 Relative Humidity Temperature Meter

Brand: Amprobe

Model: THWD-3

Amprobe THWD-3 Relative Humidity Temperature Meter

Amprobe THWD-5 Relative Humidity, Temp Meter

Brand: Amprobe

Model: THWD-5

Amprobe THWD-5 Relative Humidity, Temperature Meter with Dew Point, Wet Bulb and ...

Extech MO265 Combination Pin/Pinless Moisture Meter

Brand: Extech

Model: MO265

Extech MO265 Combination Pin/Pinless Moisture Meter - Non-invasive or contact ...

Extech MO280 Pinless Moisture Meter

Brand: Extech

Model: MO280

Extech MO280 Pinless Moisture Meter - Non-invasive moisture measurement with ...

Extech MO290 Pinless Moisture Psychrometer + IR

Brand: Extech

Model: MO290

Extech MO290 Pinless Moisture Psychrometer + IR - 8-in-1 Meter with Patented ...

Extech MO270 Wireless Combination Pin/Pinless Moisture Meter

Brand: Extech

Model: MO270

The innovative new Extech MO270 is a 2-in-1 pin and pinless moisture meter with ...

Extech MO230 Pocket Moisture Meter

Brand: Extech

Model: MO230

Extech MO230 Pocket Moisture Meter- Large Dual Graphical LCD, Displays moisture ...

Bacharach Sling Psychrometer

Brand: Bacharach

Model: Sling Psychrometer

The uniquely compact Bacharach Sling Psychrometer accurately determines percent ...