Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0989 338 222
Trao đổi trực tuyến

Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc

Amprobe TMD10 Dual Input Thermometer

Brand: Amprobe

Model: TMD10

Amprobe TMD10 Portable Dual Input Digital Thermometer

Amprobe TMD90A Digital Thermometer

Brand: Amprobe

Model: TMD90A

Amprobe TMD90A Dual input Digital Thermometer with wide measurement ranges

Extech EA11A Digital Thermometer

Brand: Extech

Model: EA11A

Extech EA11A, EasyView Type K Single Input Thermometer

Extech TM200 Type K Dual Input Thermometer

Brand: Extech

Model: TM200

Extech TM200 Type K Dual Input Thermometer

Extech 407907 RTD Thermometer

Brand: Extech

Model: 407907

Extech 407907 Heavy Duty RTD Thermometer with PC Interface

Hart Scientific 1523 & 1524 Reference Thermometers

Brand: Hart Scientific

Model: 1523 & 1524

The new 1523/24 Reference Thermometers from Fluke’s Hart Scientific division ...