Tìm kiếm thương hiệu
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 0989 338 222
Trao đổi trực tuyến

Thiết bị đo nhiệt độ từ xa

Extech IR200 Non-Contact Forehead IR Thermometer

Brand: Extech

Model: IR200

Extech IR200 Non-Contact Forehead IR Thermometer - Ideal for Quickly Detecting ...

Extech 42542 Infra-Red Thermometer

Brand: Extech

Model: 42542

Extech 42542 Infrared Thermometer, 30:1, with Alarm

Extech 42545 Infra-Red Therrmometer

Brand: Extech

Model: 42545

Extech 42545 Infrared Thermometer, 50:1, with Alarm

Extech IR201 Pocket Laser IR Thermometer

Brand: Extech

Model: IR201

Extech IR201, Handy troubleshooting Thermometers with laser pointer

Extech 42529 & 42530 Infra-Red Thermometers

Brand: Extech

Model: 42529 and 42530

Extech 42529 and 42530 Wide Range Infrared Thermometers